Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΑΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑΣ-ΘΗΡΕΣΙΑΣ - ΣΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ο.Ε.», ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2006 και έκτοτε λειτουργεί στην οδό 11ης Οκτωβρίου 49 στην πόλη της Κοζάνης. Η επιχείρηση έχει ως αντικείμενο την ελεύθερη ή κατόπιν ιατρικών συνταγών πώληση κάθε είδους από τα νόμιμα κυκλοφορούντα φάρμακα, την παρασκευή και την πώληση κάθε είδους φαρμακευτικού σκευάσματος καθώς και την εμπορία παραφαρμακευτικών προϊόντων. Σημαντική δραστηριότητα της επιχείρησης, είναι επίσης η παροχή ποιοτικών συμβουλών στους πελάτες-ασθενείς σε θέματα που αφορούν την υγεία τους.